Menu Zamknij

Sakramenty

Chrzest udzielany jest po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców dziecka.

Przy zapisie dziecka wymagane jest:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców jeśli był poza parafią w której dziecko jest chrzczone,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.


Rodzice osobiście zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii.

Rodzicem chrzestnym może być każdy chrześcijanin wierzący i aktualnie praktykujący i nie mający przeszkód kanonicznych np. związki niesakramentalne. Rodzice i chrzestni powinni przyjąć Komunię świętą w intencji ochrzczonego.

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Rozpo­czyna się w VII klasie SZ.P.

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania.

Wiara ta wyraża się:

 • w deklaracji przyjęcia sakramentu,
 • w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii raz na miesiąc,
 • w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
 • w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
 • w uczestnictwie w triduum przed bierzmowaniem,
 • w nienagannej postawie religijno – moralnej, w pozytywnie zdanym egzaminie.


Nabożeństwo formacyjne odbywają się w drugi piątek miesiąca o godz. 18:00 (17:00 – okres zimowy)

 

Do Komunii świętej przystępujemy tylko w stanie łaski uświęcającej. Możemy to czynić uczestnicząc w każdej Mszy św. Jest to najcenniejszy dar jaki zostawił nam Zbawiciel. Komunię św. można przyjąć dwa razy w ciągu dnia, wymogiem jest aby za drugim razem uczestniczyć w całej Mszy Świętej.

Pierwsza Komunia Święta – odbywa się w pierwszą niedzielę maja w czasie Mszy Św. o godz. 11:00. Nabożeństwo formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców w II środę każdego miesiąca.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej jest obchodzona w dniu którym była I Komunia św. o godz. 18:00

 

Z sakramentu Spowiedzi świętej można korzystać codziennie pól godziny przed Mszą św.

Spowiedź św. przed I piątkiem czwartek w kościele filialnym w Klimkówce i piątek w kościele parafialnym.

Ponadto, spowiedź św. odbywa się przed Bożym Narodzeniem, w czasie rekolekcji wielkopostnych i przed odpustem.

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia pięć warunków sakramentu pokuty i pojednania.

Oto one:

 • Rachunek sumienia
 • Żal za grzechy
 • Mocne postanowienie poprawy
 • Szczera spowiedź
 • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu


Chorzy mogą korzystać z posługi sakramentalnej w każdy pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych w domach od godz. 8:00 Prosimy zgłosić ich w zakrystii.

W razie nagłej potrzeby kapłan jest do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy.

 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed ślubem.

Sprawy małżeńskie – po uprzednim telefoniczny uzgodnieniu terminu spotkania.


Wymagane jest:

 • metryka chrztu, aktualna, tzn. z datą do trzech miesięcy wstecz,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania jeśli jest poza parafią chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – niezbędne przy ślubie konkordatowym,
 • akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.