Menu Zamknij

O Parafii

HISTORIA PARAFII RZYMSKOATOLICKIEJ W ŁOSIU

 

         Początki parafii Rzymskokatolickiej w Łosiu zaczynają się po II wojnie światowej. Od roku 1945 do 1947 opiekę duszpasterską sprawowali księża z Ropy. W 1947 do parafii Klimkówka – Łosie został przeznaczony ks. Jan Wójcik przeniesiony z Grywałdu. W niedługim czasie przeniósł się on do Łosia i od tej pory zaczyna funkcjonować probostwo w Łosiu. Opieka duszpasterska obejmowała 5 wiosek: Łosie, Klimkówkę, Bielankę, Leszczyny i Kunkową. W 1948 roku ks. Wójcik sprowadził do parafii Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Siostry miały prowadzić planowany dom starców, ale gdy 1954 roku nie przedłużono dzierżawy domu w którym zamieszkiwały, zmuszone były opuścić Łosie. Siostry były bardzo pomocne w funkcjonowaniu parafii; jedna była katechetką i organistką, druga była pielęgniarką i zakrystianką, trzecia zajmowała funkcję gospodyni.

         Dnia 28 kwietnia 1948 roku proboszczem w Łosiu został mianowany ks. Józef Grzegorzek przeniesiony z Bobowej. 24 czerwca 1948 roku odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna parafii którą przeprowadził bp Jan Stepa, ordynariusz diecezji. Po tej wizytacji Bielanka została odłączona od Łosia i przyłączono ją do parafii w Szymbarku.

         Dnia 29 grudnia 1951 roku Kuria Diecezjalna w Tarnowie wydała dekret erygujący Rzymskokatolicką parafię w Łosiu.

         Do roku 1997 kościołem parafialnym była dawna cerkiew grekokatolicka z 1810 roku. Obecny kościół parafialny został wybudowany w latach 2000-2006 wg projektu Zygmunta Lewczuka. Kamień węgielny został poświęcony 16 czerwca 1999 roku przez Ojca św. Jana Pawła II w Starym Sączu. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp Władysław Bobowski 8 września 2002 roku. Akt poświęcenia i konsekracji świątyni nastąpił dnia 16 marca 2006 roku przez bpa Wiktora Skworca.